Фаховий журнал «Наукові горизонти» відкриває набір статей і запрошує науковців долучитися до формування чергового номера. Видання забезпечує рецензування робіт міжнародного рівня українських і зарубіжних вчених, публікує оригінальні дослідницькі та оглядові матеріали авторів з різних країн із широкого кола питань природничих, аграрних і ветеринарних наук, управління та адміністрування, механічної інженерії, а також міждисциплінарних досліджень.

Журнал «Наукові горизонти» входить до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, а також індексується такими наукометричними базами: Index Copernicus, Google Scholar, Directory of Open Access Journals, Crossref, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Журнал публікує матеріали з таких спеціальностей:

071 – Облік і оподаткування;

072 – Фінанси, банківська справа та страхування;

073 – Менеджмент;

075 – Маркетинг;

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

101 – Екологія;

133 – Галузеве машинобудування;

201 – Агрономія;

202 – Захист і карантин рослин;

203 – Садівництво та виноградарство;

204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

205 – Лісове господарство;

206 – Садово-паркове господарство;

208 – Агроінженерія;

211 – Ветеринарна медицина.

 

Видання дотримується політики відкритого доступу, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Це означає, що весь його зміст перебуває у вільному доступі для користувачів безкоштовно.

Засновник видання: Поліський національний університет.

Рік заснування: 1998.

Періодичність випуску: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Вартість публікації становить 750 гривень. Детальніше з умовами публікування, а також вимогами щодо оформлення рукописів можна ознайомитися на офіційній веб-сторінці журналу: https://sciencehorizon.com.ua

 

Запрошуємо до співпраці!

Новини

All news