Фаховий журнал «Наукові горизонти» відкриває набір статей і запрошує науковців долучитися до формування чергового номера. Видання забезпечує рецензування робіт міжнародного рівня українських і зарубіжних вчених, публікує оригінальні дослідницькі та оглядові матеріали авторів з різних країн із широкого кола питань сільськогосподарських, ветеринарних, технічних і економічних наук, а також міждисциплінарних досліджень. 

 

Журнал «Наукові горизонти» входить до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, а також індексується такими наукометричними базами: Index Copernicus, Google Scholar, Directory of Open Access Journals, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського тощо. 

Журнал публікує матеріали з таких спеціальностей:

051 – Економіка; 

071 – Облік і оподаткування; 

072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 

073 – Менеджмент; 

075 – Маркетинг; 

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

101 – Екологія; 

133 – Галузеве машинобудування; 

183 – Технології захисту навколишнього середовища; 

201 – Агрономія; 

202 – Захист і карантин рослин; 

203 – Садівництво та виноградарство; 

204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; 

205 – Лісове господарство; 

206 – Садово-паркове господарство; 

208 – Агроінженерія; 

211 – Ветеринарна медицина; 

281 – Публічне управління та адміністрування; 

292 – Міжнародні економічні відносини. 

 

Видання дотримується політики відкритого доступу, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Це означає, що весь його зміст перебуває у вільному доступі для користувачів безкоштовно. 

Засновник видання: Поліський національний університет. 

Рік заснування: 1998. 

Періодичність випуску: щомісячно. 

Мови видання: українська, російська, англійська. 

 

Публікація статей на сторінках журналу «Наукові горизонти» безкоштовна!

 

Детальніше з умовами публікування, а також вимогами щодо оформлення рукописів можна ознайомитися на офіційній веб-сторінці журналу (https://sciencehorizon.com.ua/uk). Для того щоб надіслати статтю на розгляд до редакції, необхідно скористатися кнопкою на сайті видання «Подати статтю». 

Будемо раді плідній співпраці!

Новини

All news