Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці» внесено до переліку наукових фахових видань МОН України, як фахове видання з економічних наук в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук на підставі Наказу МОН України від 13 грудня 2016 року № 1604.

Видання входить до «Переліку електронних фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України від 10 травня 2017 року № 693.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820 (Додаток 12). 

З 2017 року журнал „Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development“  (http://mts.asu.lt/mtsrbid) включено до бази даних Clarivate Analytics Web of Science Core Collection.

Редакційна колегія електронного фахового видання «Приазовський економічний вісник» здійснює набір статей до випуску № 4(04) 2017 р.

До публікації на веб-сайті видання приймаються статті, в яких узагальнені результати наукових досліджень працівників вищих навчальних закладів України, академічних і галузевих наукових організацій, провідних підприємств та галузей промисловості країни, співробітників міжнародних, державних та регіональних організацій, органів влади, що займаються питаннями розвитку теоретичних і практичних аспектів економіки та інтелектуальної власності.

Видання входить до «Переліку електронних фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України від 10 травня 2017 року № 693.

Науковий журнал «Baltic Journal of Economic Studies» публікує оригінальні дослідження та теоретико-практичні статті з різних економічних питань.

Наукова стаття, опублікована у «Baltic Journal of Economic Studies», буде зарахована як публікація у наукових періодичних виданнях інших держав, згідно п. 2.1 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1112 від 17 жовтня 2012 р.

Видання входить до «Переліку електронних фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України від 9 березня 2016 року № 241Електронне видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 35.93).
Термін подачі заявок і тез на ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.» (2-3 листопада  2017 року, КНУ імені Тараса Шевченка) продовжено
до 5 жовтня 2017 року
 
 
1)     http://www.business-inform.net/main/ сайт наукового укр. журналу «Бізнес Інформ»!
 
2) Запрошую Вас опублікувати статтю англійською мовою в нашому науковому журналі "Economics, Management and Sustainability" (https://jems.sciview.net) (Польща, ЄС).
Журнал включено у наукометричні й інформаційні бази: Index Copernicus International Journals Master List (Poland), ProQuestLLC(ULRICHSWEBGlobalSerialsDirectory) (USA), GoogleScholar(USA), BASE – BielefeldAcademicSearchMachine (Germany), EconPapers(USA), IDEAS (USA), RePEcResearchBibScience Index (РІНЦ, RF), Scientific Indexing Services (USA), SOCIONET (RF), ZENODO(Switzerland) й інші.

Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин ОНУ імені І.І. Мечникова нагадує Вам про те, що 6-7 жовтня відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні орієнтири розвитку економіки України».

Новини

All news