геодез 1 геодез 2

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Бакалавр) 

 • Топографія
 • Інженерна графіка в землеустрої
 • Картографія
 • Геодезія
 • Електронні геодезичні прилади
 • Фотограмметрія i дистанційне зондування
 • Державний земельний кадастр
 • Землевпорядне проектування
 • Земельне право
 • Супутникова геодезія та сферична астрономія
 • ГІС в охороні земель
 • Вища геодезія
 • Економіко-математичні методи і моделювання в землеустрої
 • Землеустрій
 • Меліорація земель
 • Прогнозування використання земель
 • Ландшафтознавство в землеустрої
 • Основи управління землевпорядним виробництвом
 • Рекультивація з основами маркшейдерії
 • Кадастр населених пунктів
 • Державна експертиза в землеустрої
 • Геодезичні роботи в землеустрої
 • Планування використання земель населених пунктів
 • Реєстрація земель