інфо с 1 психологія 2

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ

 • Алгоритмізація і програмування
 • Об'єктно-орієнтовне програмування
 • Схемотехніка та архітектура комп'ютерних систем
 • Операційні системи
 • Основи обробки і передачі інформації
 • Комп'ютерні мережі
 • Мікропроцесори в інформаційних системах
 • Проектування інформаційних систем
 • Технології розподілених систем і паралельних обчислень
 • Теорія систем і системний аналіз
 • Інтернет речей
 • Моделювання систем
 • Комп'ютерна графіка
 • Комп'ютерний дизайн
 • Технології комп'ютерного проектування
 • Основи систем автоматизованого проектування
 • Технології захисту інформації
 • Методи і системи штучного інтелекту
 • Теорія прийняття рішень
 • Web-програмування
 • Сучасні пакети прикладних програм
 • Програмне забезпечення служб Internet
 • Інформаційна безпека
 • Електронний бізнес