ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Бакалавр)

 • Економіка підприємства
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Фінанси
 • Гроші та кредит
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Місцеві фінанси
 • Страхування
 • Фінансова статистика
 • Основи фінансово-економічного моніторингу
 • Банківська система
 • Бюджетна система
 • Фіскальна система
 • Актуарні розрахунки
 • Фінанси підприємств
 • Фінансовий ринок
 • Інвестування
 • Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
 • Банківські операції
 • Фінансовий моніторинг у банках
 • Страхові послуги
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика
 • Основи біржової діяльності
 • Фінансова звітність підприємств
 • Фінансовий моніторинг розвитку регіонів
 • Казначейська справа
 • Державний фінансовий моніторинг
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 • Міжнародні фінанси

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Бакалавр - скорочений термін навчання)

 • Менеджмент та маркетинг
 • Фінансова статистика
 • Основи фінансово-економічного моніторингу
 • Фінанси, гроші і кредит
 • Банківська система
 • Бюджетна система
 • Фіскальна система
 • Страхування та страхові послуги
 • Фінанси підприємств
 • Фінансовий ринок
 • Інвестування
 • Фінансова аналітика
 • Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
 • Банківські операції
 • Фінансовий моніторинг у банках
 • Фінансовий контроль
 • Фінансова звітність підприємств
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 • Міжнародні фінанси

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Магістр)

 • Ринок фінансових послуг
 • Бюджетний менеджмент
 • Фінансовий менеджмент
 • Гроші і кредит, фінанси та фінанси підприємств
 • Податкова система
 • Бюджетна система
 • Управління фінансовою санацією підприємства
 • Основи актуарних розрахунків
 • Моделювання економічної динаміки
 • Фінансове посередництво
 • Фондова біржа та операції з цінними паперами
 • Оподаткування суб'єктів підприємництва
 • Державний фінансовий контроль
 • Стратегічний менеджмент
 • Управління фінансовими ризиками
 • Банківський менеджмент
 • Страховий менеджмент