облік 1 облік 2

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ОПП «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Історія та культура України

Філософія

Українська мова за професійним спрямуванням

Фізичне виховання

Ділова іноземна мова

Економічна теорія

Інформаційні комп'ютеризовані програми в економіці

Прикладна математика, математичні моделі та логіка для економістів

Прикладна економічна статистика та аналіз господарської діяльності

Прикладна економіка

Менеджмент і маркетинг

Національна та міжнародна економіка

Бухгалтерський облік господарської діяльності

Організаційні основи професіограми спеціальності на підприємствах, установах, організаціях

Фінансовий облік

Управлінський облік

Фінанси, податки і казначейська справа

Звітність підприємства

Облік на підприємствах зарубіжних країн

Право в управлінні підприємством

Облік і звітність у фінансово-кредитних установах

Облік і звітність у державному секторі

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ОПП «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Глобальна економіка та інноваційний розвиток

Контролінг в управлінні бізнесом

Фахова іноземна мова (рівень В2)

Практика бухгалтерського обліку для управління підприємством

Фінансовий аналіз

Організація бухгалтерського обліку

Практика аудиту господарської діяльності

Практика податкового обліку і адміністрування податків

Облік і аудит у митній справі

Міждисциплінарна курсова робота з організації обліку, аудиту та оподаткування