Посада

Доцент кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

Закінчила у 2001 році Житомирський національний агроекологічний університет та отримала освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за фахом радіоеколог. У 2003 році отримала освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за фахом дослідник екології (Національний аграрний університет м. Київ.). Науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук здобула у 2008 році у Національному аграрному університеті м. Київ. З 2006 по 2014 р. – старший викладач кафедри ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва Національного університету біоресурсів і природокористування України. З 2014 року – доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування Житомирського національного агроекологічного університету. З листопада 2017 року – доцент кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук ЖНАЕУ.

Загальна кількість публікацій

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано понад 50 праць, з них понад 30 наукових (у тому числі 20 праць у фахових виданнях, з них 3 одноосібних та 1 монографія одноосібно), навчально-методичного характеру опубліковано понад 20 праць.

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.