Опис: Енергоємні галузі в Європі залежать, з одного боку, від дуже великих обсягів корисних копалин та іншої сировини (наприклад, 70% технологічного виробництва залежить від мінералів та металів). З іншого боку, вони сильно покладаються на імпорт з третіх країн (видобуток в Європі покриває лише 29% попиту).

Екологічний слід високопродуктивних продуктів також занадто високий. Завдання полягає в розробці технологій поглинання вторинної сировини на основі промислового симбіозу, систем збору відходів або систем очищення води, а також для нових ланцюгів створення вартості або навіть циклів вартості (тобто повторного використання відходів, побічних продуктів та вторинної сировини) замість подальшої оптимізації існуючих процесів. Такі нові технології повинні забезпечити подолання бар'єрів, таких як низькі витрати на первинну сировину або різниці в податках у різних країнах та регіонах (наприклад, податки на звалище первинної та вторинної сировини).

 

Застосування: Пропозиції повинні вирішувати розробку нових циклів великої вартості та інтегрованих ланцюгів поставок через промислові процеси, що дозволять міжсекторальне, симбіотичне використання мінеральних відходів, побічних продуктів та матеріалів, що втрачають термін експлуатації, з інших галузей промисловості. Вторинні матеріали можуть бути використані або як сировина для виробничого процесу, або можуть бути впроваджені на наступному етапі процесу до проміжного продукту, де вони стають складовою кінцевого продукту. Змінність складу відходів або побічних продуктів може бути усунена або методами очищення до виробництва, або в процесі виробництва.

Пропозиції, подані в рамках цієї теми, повинні включати бізнес-кейс та стратегію експлуатації.

Тип гранту: інноваційна діяльність.

 

Очікуваний вплив: 

  • потенціал скорочення щонайменше 30% використання первинної сировини на тонну основного великого обсягу кінцевого продукту;
  • зменшення утворення відходів щонайменше на 25%;
  • значні заощадження енергії та скорочення викидів CO2 (у тому числі за рахунок більшої частки відновлюваної енергії) у загальних лініях сталого виробництва, в які повністю інтегрована технологія;
  • надійне та стійке забезпечення вторинних ресурсів загальною вартістю, нижчою за існуючі рішення;
  • внесок у нові стандарти використання вторинних матеріалів для нової продукції;
  • ефективне розповсюдження основних результатів інновацій для нинішнього та наступного покоління працівників шляхом розвитку навчальних ресурсів. Вони повинні легко інтегруватися в існуючі навчальні програми та модулі для програм бакалаврату та програм навчання протягом усього життя;
  • екологічні вигоди в абсолютних показниках, а також стосовно ЄС та глобальних екологічних наслідків;

 

Необхідні документи:
резюме
список з 1-5 публікаціями чи іншими досягненнями стосовно теми проекту
список з 1-5 попередніх проектів чи діяльності, що стосуються теми проекту
опис технічного обладнання і матеріально-технічно бази, що стосується роботи
опис третіх сторін, які не представлені як партнери проекту, але вноситимуть значний вклад у роботу

Детальна інформація за посиланнямhttps://ec.europa.eu/…/ce-spire-07-2020;freeTextSearchKeywo…