маркетинг 1 маркетинг 2

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Бакалавр) 

 • Історія економіки та економічної думки
 • Макроекономіка та мікроекономіка
 • Економіко-математичні методи і моделі
 • Економіка підприємства
 • Статистика і аналіз господарської діяльності
 • Менеджмент
 • Фінанси, гроші і кредит
 • Бухгалтерський облік
 • Соціологія
 • Правове регулювання господарської діяльності
 • Планування і організація діяльності підприємства
 • Маркетингова товарна політика
 • Маркетингова комунікаційна політика
 • Поведінка споживача
 • Маркетингові дослідження
 • Маркетингова політика розподілу
 • Маркетингове ціноутворення
 • Маркетинг промислового підприємства
 • Директ-маркетинг
 • Маркетинг послуг
 • Стратегічний маркетинг