психологія 1 фінанси 2

Обов’язкові навчальні дисципліни ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Історія та культура України

Філософія 

Українська мова за професійним спрямуванням

Ділова іноземна мова

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Фізичне виховання

Економічна теорія

Математика для економістів

Економетрика

Оптимізаційні методи та моделі

Основи ГІС-технологій

Основи соціальної відповідальності

Трудове та господарське право

Маркетинг

Менеджмент

Вступ до спеціальності

Бухгалтерський облік і аудит

Фінанси

Гроші та кредит

Страхування

Прикладна статистика

Банківська система

Бюджетна система

Податкова система

Фінанси підприємств 

Фінансове планування

Фінансовий ринок

Фінансова аналітика

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

Інвестування

 

Обов’язкові навчальні дисципліни ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Глобальна економіка 

Соціальна відповідальність

Фахова іноземна мова (рівень В2)

Банківський менеджмент

Страховий менеджмент

Моделювання економічної динаміки та проектування інформаційних систем

Методологія економічних досліджень у фінансах

Фінансовий менеджмент

Ринок фінансових послуг

Фінансово-економічний моніторинг

Управління проектами