Посада

професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

Науковий ступінь

доктор наук з державного управління

Дані про вищу освіту

У 1997 році закінчила Запорізький державний технічний університет, спеціальність: «Електропостачання та електрозбереження»; кваліфікація: «Інженер-електрик». У 2002 р. закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», спеціальність: «Облік і аудит»; кваліфікація: «Економіст». У 2004 р. закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», спеціальність: «Педагогіка вищої школи»; кваліфікація: «Магістр з педагогіки вищої школи». У 2005 р. закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», спеціальність: «Економіка підприємства»; кваліфікація: «Магістр з економіки підприємства».

Тема дисертації та рік захисту

Докторську дисертацію зі спеціальності 25.00.02 – «Механізми державного управління» на тему «Розвиток державної інвестиційної політики на національному та галузевому рівнях» захистила у 2010 році в Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України і отримала науковий ступінь доктора наук з державного регулювання

Сфера наукових інтересів

Інвестиційна політика, місцеве самоврядування, державне управління

Загальна кількість публікацій

До 20

Основні наукові та методичні праці: