науки про з 1 науки про з 2

 

Дисципліни для забезпечення фахової підготовки здобувачів вищої освіти ОПП«Науки про Землю»:
 1. Метеорологія та кліматологія
 2. Геологія та геоморфологія
 3. Гідрологія та океанологія
 4. Геофізика
 5. Загальне землезнавство
 6. Біогеографія
 7. Геоінформатика
 8. Ландшафтознавство
 9. Геологічні ризики та небезпека
 10. ДЗЗ та фотограмметрія
 11. Хімія з основами біогеохімії
 12. Рельєф та геологічна будова України
 13. Топографія з основами геодезії в науках про Землю
 14. Мінерально-сировинна база світу
 15. ГІС в науках про Землю
 16. Ресурси корисних копалин України
 17. Методи геофізичних досліджень
 18. Оцінка впливу на довкілля об’єктів надрокористування
 19. Пошук та розвідка корисних копалин
 20. Технології відкритої розробки корисних копалин
 21. Ґрунтовий покрив і земельні ресурси України та світу
 22. Екологічна експертиза та аудит
 23. Меліоративне ґрунтознавство
 24. Поверхневі води України
 25. Фізична географія материків і океанів
 26. Фізична географія України
 27. Моделювання природних систем
 28. Методи ґрунтознавчих досліджень
 29. Кліматологія України
 30. Управління водними і земельними ресурсами
 
та обов’язкові дисципліни із циклу загальної підготовки:
 1. Ділова іноземна мова
 2. Фізичне виховання
 3. Історія та культура України
 4. Інформаційні технології
 5. Вища математика
 6. Українська мова за професійним спрямуванням
 7. Безпека життєдіяльності та охорона праці
 8. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 9. Філософія
 10. Правознавство