Ковальова Світлана Петрівна
Посада

Старший викладач кафедри технологій виробництва продукції тваринництва

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

Відомості про науково-педагогічну діяльність

В університеті працює з 2015 року, на кафедрі – з 2016 року.

Відомості про навчання

У 1998 році закінчила Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Зооінженерія».

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Екологічне обґрунтування вирощування качок на радіоактивно забруднених територіях Полісся України» за спеціальністю – «Екологія» (ЖНАЕУ, Житомир).

Викладає дисципліни

 – сучасні методи досліджень у тваринництві;

 – технологія промислового свинарства;

 – технологія виробництва продукції птахівництва.

Сфера наукових інтересів
 • Прикладні наукові дослідження з обстеження сільськогосподарських угідь Житомирської області, науково-дослідні розробки з проведення досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини та добрив.

Загальна кількість публікацій

всього – 54, в т. ч. наукових статей – 23, матеріалів конференцій – 31, монографій – 1, навчально-методичних праць – 5.

Основні наукові та методичні праці:
 1. Савченко Ю. І., Савчук І. М., Ковальова С. П. Вирощування качок на радіоактивно забруднених територіях: монографія. Житомир: ПП «Рута», 2020. 164 с.
 2. Кивенко О. М., Ковальова С.П., Вербельчук Т. В. Порушення екологічної рівноваги у зоні техногенного навантаження сучасних свинокомплексів. Вісник аграрної науки. 2019. № 10. С. 69−76.
 3. Ковальова С. П., Ільніцька О. В. Вербельчук Т. В., Кобернюк В. В. Радіолого-токсикологічне забруднення м’яса качок при вирощуванні на радіоактивно забрудненій території. Monografia pokonferencyjna. Science, Research, Development № 26 2020: Zbior artykułow naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (on-line), (Познань/Poznan 27−28.02.2020). Познань, 2020. С. 34–37.
 4. Olena Litvinova, Dmytrо Litvinov, Svitlana Romanova, Svitlana Kovalova. SOIL BIOLOGICAL ACTIVITY UNDER THE HUMAN-INDUCED IMPACT IN THE FARMED ECOSYSTEM. International Journal of Ecosystems and Ecology Science. 2019, vol. 9 (3), pp. 529−536.
 5. Razanov S. F., Hutsol G. V., Posternak L. I., Kovaleva S. P. Effect of silicon and mineral extract on heavy metals balance and accumulation rate in the muscle tissue of poultry. Ukrainian Journal of Ecology. 2019, 9 (4), pp.742−748.
 6. Romanchuk L. D., Herasymchuk L. O., Kovalyova S. P., Kovalchuk Yu. V., Lopatyuk O. V. Quality of life of the population resident at the radioactively contaminated area in Zhytomyr Region. Ukrainian Journal of Ecology. 2019, 9 (4), pp. 478−485.
 7. Романчук Л. Д., Лопатюк О. В., Ковальова С. П. Оцінка радіонукліду 137Сs у продуктах харчування мешканців радіоактивно забруднених територій у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Наукові горизонти. ЖНАЕУ. 2019. С. 82–87.
 8. Ковальова С. П, Ільніцька О. В., Вербельчук Т. В., Гетманенко С. С. Контроль якості сільськогосподарської продукції товаровиробників житомирської області. Органічне виробництво і продовольча безпека : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 30 квіт. − 1 трав. 2020 р.). Житомир : ПНУ, 2020. С. 165−170.
 9. Вербельчук Т. В., Кобернюк В. В., Ковальова С. П. Забійні та м̕̕̕̕ясні якості свиней на відгодівлі при згодовувані природних алюмосилікатів. Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів : збірник наукових праць ІІ міжнародної наук.-практ. конф. (14–15 травня 2020 р., м. Житомир). Житомир : Поліський національний університет, 2020. С. 190−196.
 10. П’ясківський В. М., Вербельчук С. П., Ковальова С. П. Моніторинг в грунтах та продукції залишкових кількостей пестицидів. Біологія тварин. Том 21, № 3, 2019. С. 146.
 11. Ковальова С. П., Ільніцька О .В., Рубан І. М., Шикирава Н. В., Малявська М. В. Забезпеченість ґрунтів Житомирської області рухомим бором. Сучасний стан і перспективи ефективного використання земельних ресурсів Полісся: зб. тез наук.-практ. конф., 26 березня 2020 р. Житомир: Вид.-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2020. С. 20−23.
 12. Ковальова С. П., Можарівська І. А. Концентрація важких металів у ґрунті при вирощуванні енергетичних культур на території радіоактивного забруднення. Наукові горизонти. Житомир. 2020. № 3 (88). С. 121−126.