Своїм пріоритетним завданням кадровий склад кафедри туризму вбачає забезпечення,на високому науково-методичному рівні, викладання навчальних дисциплін для бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 242 «Туризм». Головним завданням науково-дослідної діяльності кафедри є підтримка та розвиток сільського зеленого туризму у регіоні, дослідження рекреаційного потенціалу регіону, розвиток інфраструктури регіону в рамках стратегії розвитку туризму в Україні, розвиток туризму у Житомирській області та його потенціал в умовах глобалізації.

Історія кафедри

Кафедра туризму була створена у жовтні 2016 року (наказ №355-к від 11.10.2016) з метою забезпечення викладання навчальних дисциплін для студентів і є випусковоюз підготовки фахівців у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 242 «Туризм»освітнього ступеня «Бакалавр» з кваліфікацією«Бакалавр з туризму».

склад 2020

Колектив кафедри туризму

 

Дисципліни

Для забезпечення фахової підготовки студентівзі спеціальності «Туризм»на кафедрі викладається біля 40 дисциплін:

 • Географічні інформаційні системи та технології в туризмі
 • Географія населення та розселення
 • Географія світового  господарства
 • Географія туризму
 • Екологічний туризм
 • Економічний аналіз турпідприємтсв
 • Етногеографія
 • Культурний, етнічний та гастрономічний туризм
 • Курортологія
 • Ландшафтознавство
 • Лікувально-оздоровчий туризм
 • Організація анімаційних послуг
 • Організація готельного господарства
 • Організація екскурсійної діяльності
 • Організація краєзнавчо-туристської роботи
 • Організація послуг гостинності
 • Організація послуг харчування
 • Організація проведення туристських походів
 • Організація туристських подорожей
 • Основи організації наукових досліджень в туризмознавстві
 • Рекреалогія
 • Рекреаційна діяльність об'єктів ПЗФ
 • Рекреаційні комплекси світу
 • Рекреаційні ресурси України
 • Релігійний туризм та паломництво
 • Сільський  туризм
 • Спортивно-оздоровчий туризм
 • Стандартизація, сертифікація та ліцензування в туристичній діяльності
 • Страхування в туризмі
 • Технологія готельної справи
 • Технологія ресторанної справи
 • Туризмознавство
 • Туристична картографія
 • Туристичне краєзнавство
 • Туристичне країнознавство
 • Туристичний практикум
 • Туристична топографія і знакування
 • Туроперейтинг
 • Фізична географія материків і океанів

Освітня програма (*pdf)

Каталог вибіркових дисциплін (*pdf)