Erasmus logo

Еразмус+ – це програма ЄС у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту на період 2014–2020. Освіта, професійна підготовка, підтримка молоді та спорту можуть зробити вагомий внесок для прискорення соціально-економічних змін, вирішення нагальних проблем, з якими Європа стикатиметься до кінця цього десятиліття. Еразмус+ підтримує реалізацію стратегії «Європа 2020», направленої на розвиток, рівність, підвищення зайнятості та рівня соціальної інтеграції.

Програма підвищує можливості для мобільності та співпраці з країнами-партнерами у сферах вищої освіти та підтримки молоді.

Бюджет програми на 2014–2017 рр. становить 14,774 млрд євро.

У сфері вищої освіти Програма Еразмус+ підтримує такі ключові напрями діяльності, спрямовані на співпрацю з країнами-партнерами:

  • міжнародна кредитна мобільність фізичних осіб та спільна магістерська програма Еразмус Мундус (Ключовий напрям 1), забезпечуючи мобільність студентів та працівників закладів вищої освіти з та до країн-партнерів;
  • проєкти розвитку потенціалу у сфері вищої освіти (Ключовий напрям 2), забезпечуючи співробітництво та партнерства, які мають вплив на модернізацію та інтернаціоналізацію закладів вищої освіти і систем вищої освіти в країнах-партнерах, з особливим акцентом на країнах-партнерах, сусідніх з ЄС;
  • підтримка реформ (Ключовий напрям 3) за допомогою мережі Національної команди експертів з реформування вищої освіти в країнах-партнерах, сусідніх з ЄС, Міжнародної асоціації випускників, діалогу з країнами-партнерами, міжнародної привабливості і поширення досвіду;
  • напрям Жан Моне, з метою стимулювання досконалості викладання і досліджень у галузі європейських студій по всьому світу.

У сфері підтримки молоді Еразмус+ підтримує такі основні напрями діяльності:

  • мобільність для молодих людей та молодіжних працівників (Ключовий напрям 1), забезпечуючи молодіжні обміни, волонтерську діяльність і мобільність молодіжних працівників у співпраці з країнами-партнерами, сусідніми з ЄС;
  • проєкти розвитку потенціалу у сфері молоді (Ключовий напрям 2),забезпечуючи співробітництво та мобільність, які створюють позитивний вплив на якісний розвиток молодіжної роботи, молодіжної політики та молодіжних систем, а також визнання неформальної освіти в країнах-партнерах, зокрема в країнах Африки, Карибського басейну і Тихоокеанського регіону (Caribbean and Pacific, ACP), азіатських та латиноамериканських країнах;
  • залучення молодих людей та молодіжних організацій з країн-партнерів, які межують з ЄС, до проєктів діалогу молоді (Ключовий напрям 3) за допомогою їх участі в міжнародних зустрічах, конференціях та інших заходах, які сприяють діалогу між молодими людьми та представниками влади.

Детальну інформацію щодо участі у програмі «Еразмус+» можна отримати за посиланнями:

http://erasmusplus.org.ua/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Успішний досвід реалізації проєктів «Еразмус+» у ЖНАЕУ

Erasmus 1

В Житомирському національному агроекологічному університеті (ЖНАЕУ)  у період з 01.09.2016 р. по 31.08.2019 р. набув реалізації проєкт Європейського Союзу Еразмус+ Жан Моне модуль «Аграрна політика ЄС» № 574608-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE.

Основна мета проєкту: «Аграрна політика ЄС» - отримання, засвоєння і розповсюдження знань та інформації  серед студентів й викладачів щодо еволюційних засад, сучасного стану і перспектив розвитку Спільної аграрної політики ЄС. Проєктну діяльність здійснювали викладачі факультету економіки та менеджменту ЖНАЕУ – професор Тетяна Зінчук (керівник проєкту), доцент Лариса Левківська (академічний координатор проєкту), доцент Олександр Ковальчук, доцент Наталія Куцмус, доцент Василь Шукалович. Гарантом проєкту виступав ректор університету – Олег Скидан.

Згідно умов проєкту у навчальний процес було впроваджено ряд нових навчальних курсів, а саме: ЄС: від витоків до стратегії «Європа 2020»; САП ЄС: досвід і сучасна модель; Політика сільського розвитку ЄС; Агробізнес Європейського Союзу; Екологічне сільське господарство ЄС та стандарти якості і безпеки харчових продуктів. Основною цільовою аудиторією були як студенти, так і аспіранти й докторанти університету зі спеціальностей: екологія, лісове господарство, ветеринарна медицина, агроінженерія, агрономія, фінанси, облік і аудит, економіка, менеджмент, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, міжнародні економічні відносини. Більш, як  100 слухачів засвоїли даний модуль та отримали відповідні сертифікати. Перевагою освітнього модулю став процес впровадження у навчальні плани університету однойменних дисциплін, що схвалено і підтримано керівництвом університету.

Наслідком реалізація проєкту стали також підготовка і видання наукових публікацій, статей, колективних монографій, методичних рекомендацій та їх розповсюдження серед навчальних закладів України, усіх зацікавлених читачів, громадянського суспільства. Учасниками проєкту організовано та проведено Круглий стіл на тему: «Досвід спільної аграрної політики Європейського союзу для України» та Міжнародну науково-практичну конференцію «Європейські уроки аграрної політики для України» (травень 2019 р.) із залученням провідних фахівців в галузі сільського господарства, керівників агропідприємств, представників об’єднаних територіальних громад, науковців, студентів, науковців провідних вітчизняних наукових установ.  Монографія «Аграрна політика Європейського Союзу: виклики і перспективи» за редакцією керівника проєкту та основних авторів – учасників проєкту є надзвичайно популярною та затребуваною в Україні.