Положення - посилання

 Наукове товариство студентів та аспірантів (НТСА) — організація громадського Самоврядування осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах України й близького і далекого зарубіжжя.

Метою НТСА є допомога особам, які навчаються, у їхньому розвитку як науковців, як багатогранних, творчих та цілісних особистостей. Таким чином, головне завдання НТСА можна охарактеризувати як всебічний розвиток особистостей учасників товариства.

Основними завданнями НТСА є:

1.       формування умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів та аспірантів;

2.       допомога у забезпеченні глибокого вивчення і освоєння дисциплін навчального плану;

3.       оволодіння сучасною методикою і навичками проведення самостійних наукових досліджень;

4.       оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;

5.       організація роботи студентів та аспірантів, у науковому житті Університету та поза ним;

6.       сприяння розвитку міжвузівського співробітництва студентів та аспірантів;

7.       пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та аспірантів Університету, надання їм всебічної допомоги;

8.       участь у вирішені питань міжнародного обміну студентами.

Напрямки роботи.

Інформаційні

Інформаційні напрямки діяльності НТСА покликані допомогти студенту/аспіранту розібратися в сучасному інформаційному морі — структуризація та збір інформації по напрямку діяльності науковця

Інформування студентів/аспірантів щодо:

·                     проведення наукових заходів (наукових семінарів, конференцій, і т. д.) в університеті, інших університетах та наукових інститутах;

·                     проведення наукових конференцій, літніх шкіл в Україні та світі;

·                     правила оформлення наукових робіт, статей, тезисів, документів, пов'язаних з науковою діяльністю студента/аспіранта;

·                     останніх новин в світі науки.

Організаційні

Організаційні напрямки роботи НТСА покликані розвивати у студента практичні навички сучасного науковця. Умовно організаційні напрямки можна розділити на дві категорії — навчальні та наукові.

Організація:

·                                 студентських наукових та навчальних семінарів;

·                                 лекцій;

·                                 зустрічей з відомими науковцями;

·                                 конференцій молодих вчених;

·                                 олімпіад;

·                                 інтелектуальних ігор;

·                                 круглих столів;

·                                 творчих заходів, спрямованих на культурний розвиток особистості;

·                                 соціологічних опитувань серед студентів з метою отримання зворотного зв'язку;

·                                 допомога в проведенні наукових та навчальних заходів на факультетах.