Послуги сертифікованої вимірювальної лабораторії

навчально-наукового центру екології

та охорони навколишнього середовища

Житомирського національного агроекологічного університету

  

10008, м. Житомир, 
Старий бульвар, 7

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Завідувач вимірювальної лабораторії

кандидат сільськогосподарських наук

Матвійчук Наталія Григорівна

Тел: ( 096) 373-96-48 

свідоцтво     

Вимірювальна лабораторія ЖНАЕУ створена в 2019 році і атестована на право проведення вимірювань за 79 показниками, а саме:

- агрохімічні та агрофізичні показники грунту;

- якісні показники органічних, мінеральних добрив та хімічних меліорантів;

- дослідження якості рослин, сільськогосподарської продукції та кормів;

- якісні показники води.

 

Спеціалістами вимірювальної лабораторії навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища ЖНАЕУ проводяться визначення показників, що характеризують стан ґрунтового поглинаючого комплексу: форми кислотності, сума ввібраних основ, вміст гумусу, форми лужногідролізованого азоту, фосфору, калію, вміст кальцію та магнію.

Під час роботи лабораторія використовує спектрометричні, потенціометричні, титрометричні, гравіметричні вимірювання, полуменева спектрофотометрія, що дозволяють здійснювати визначення широкого спектру показників, які характеризують родючість ґрунту.

фото 1

Послідовна схема відбору проб ґрунту здійснюється згідно ДСТУ ISO 10381-2:20004 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 2. Настанови з методів відбирання проб.

Вимірювальною лабораторією проводиться вимірювання мінеральних добрив за основними показниками якості та їх відповідність характеристикам зазначеним у технічних умовах на продукцію та сертифікатах якості.

Органічні добрива, що вносяться на полях господарства, поживні рештки та солома, які залишаються на полі після збору культури є джерелом органічної речовини та великої кількості макро- та мікроелементів.

Визначення вмісту в органічних добривах та соломі азоту, фосфору, калію, кальцію, зольності, кислотності, вологості дозволяє раціоналізувати систему удобрення сільськогосподарських культур.

фото 2

Важливим аспектом аналітичного супроводу сільськогосподарського виробництва в господарстві є вхідний та вихідний контроль якості рослинницької продукції.

Лабораторія проводить хімічні та фізико-хімічні дослідження якості сировини рослинного походження (кормів, біомаси та ін.). Фізико-хімічні вимірювання якості рослинницької продукції на проміжних етапах технологій вирощування використовуються для оцінки ефективності агротехнічних операцій.

Якість води – поєднання хімічного і біологічного складу та фізичних властивостей, яке зумовлює її придатність для певних видів використання. Вимірювальна лабораторія оснащена сучасним обладнанням, що дозволяє проводити дослідження якісних показників води різними аналітичними, хімічними та бактеріологічними методами.

фото 3

За результатами вимірювань оформляється протокол вимірювань, що підписується виконавцем і засвідчується печаткою університету.

 

Розцінки на платні послуги, що надаються вимірювальною

лабораторією  навчально-наукового центру екології та

охорони навколишнього середовища ЖНАЕУ

№ з/п

Види робіт

Вартість одиниці без ПДВ, грн.

Податок на додану вартість, грн.

Вартість одиниці з ПДВ, грн.

1.1. Агрохімічні та агрофізичні показники грунту

1.

Визначення вологості грунту

37,29

7,46

44,75

2.

Визначення вмісту рухомого фосфору в грунті

45,97

9,19

55,17

3.

Визначення вмісту калію в грунті

44,67

8,93

53,61

4.

Визначення вмісту лужногідролізованого азоту в грунті

59,07

11,81

70,89

5.

Визначення вмісту гідролітичної кислотності в грунті

49,89

9,98

59,87

6.

Визначення вмісту рН в грунті

46,53

9,31

55,84

7.

Визначення суми ввібраних основ у грунті

48,38

9,68

58,05

8.

Визначення вмісту гумусу в грунті

53,88

10,78

64,65

9.

Визначення вмісту магнію в грунті

57,51

11,50

69,02

10.

Визначення вмісту кальцію в грунті

51,68

10,34

62,01

1.2. Якісні показники мінеральних добрив

11.

Визначення  вологості  в  мінеральних добривах

75,69

15,14

90,82

12.

Визначення аміачного азоту у мінеральних добривах хлораміновим методом

144,35

28,87

173,23

13.

Визначення аміачного азоту формальдегідним методом

134,19

26,84

161,03

14.

Визначення аміачного азоту з реактивом Несслера в мінеральних добривах

162,12

32,42

194,55

15.

Визначення фосфору загального у мінеральних добривах

146,63

29,33

175,96

16.

Визначення калію в мінеральних добривах

161,10

32,22

193,32

17.

Визначення оксиду кальцію у мінеральних добривах

176,35

35,27

211,62

18.

Визначення оксиду магнію у мінеральних добривах

180,29

36,06

216,35

19.

Визначення сірки в мінеральних добривах

173,38

34,68

208,06

20.

Визначення якісних показників аміачної селітри

275,43

55,09

330,52

21.

Визначення якісних показників у карбаміді

318,86

63,77

382,63

22.

Визначення якісних показників комплексної аміачної суміші (КАС)

432,81

86,56

519,37

23.

Визначення якісних показників у аміачній воді

234,05

46,81

280,86

24.

Визначення якісних показників сульфату амонію

248,67

49,73

298,40

25.

Визначення якісних показників суперфосфату гранульованого

291,53

58,31

349,84

26.

Визначення якісних показників амофосу

352,62

70,52

423,14

27.

Визначення якісних показників у діамофосці

435,55

87,11

522,66

28.

Визначення якісних показників нітроамофоски

482,50

96,50

579,01

30.

Визначення якісних показників калію хлористого

257,23

51,45

308,67

31.

Визначення якісних показників калійної солі

246,42

49,28

295,71

32.

Визначення якісних показників нітрофоски

457,52

91,50

549,02

33.

 Визначення якісних показників нітрофосу

411,68

82,34

494,02

1.3. Якісні показники органічних добрив у т.ч. торфу

34.

Визначення вологості в органічних добривах

91,98

18,40

110,37

35.

 Визначення золи в органічних добривах

109,59

21,92

131,51

36.

Визначення кальцію в органічних добривах

105,83

21,17

126,99

37.

Визначення золи + кальцію в органічних добривах

172,27

34,45

206,72

38.

Визначення кислотності  в органічних добривах

81,68

16,34

98,01

39.

Визначення загального азоту в органічних добривах

168,39

33,68

202,07

40.

Визначення загального фосфору в органічних

добривах

174,62

34,92

209,54

41.

Визначення загального калію в органічних добривах

180,69

36,14

216,83

1.4. Якісні показники хімічних меліорантів

42.

Визначення загального азоту в хіммеліорантах

144,81

28,96

173,77

43.

Визначення фосфору загального  в хіммеліорантах

143,69

28,74

172,42

44.

Визначення калію загального  в хіммеліорантах

149,64

29,93

179,57

45.

 Визначення сірки  в хіммеліорантах

157,53

31,51

189,03

46.

 Визначення суми кальцію і магнію у хіммеліорантах

207,50

41,50

249,00

47.

Визначення карбонату кальцію у вапнякових матеріалах

206,93

41,39

248,32

48.

Визначення карбонату магнію у вапнякових матеріалах

205,97

41,19

247,17

1.5. Дослідження якості рослин, сільськогосподарської продукції та кормів

49.

Визначення   вологи в рослинній продукції

50,77

10,15

60,92

50.

Визначення загального азоту, протеїну (білку) в рослинних зразках

113,66

22,73

136,39

51.

Визначення фосфору в рослинних зразках

67,35

13,47

80,83

52.

Визначення калію в рослинних зразках

69,16

13,83

82,99

53.

Визначення кальцію в рослинних зразках

71,12

14,22

85,34

54.

Визначення сирої золи в рослинних зразках

67,04

13,41

80,45

55.

Визначення золи+кальцію в рослинних зразках

118,95

23,79

142,74

56.

Визначення клітковини в рослинних зразках

79,10

15,82

94,92

57.

Визначення вмісту жиру в рослинних зразках

121,45

24,29

145,74

58.

Визначення кислотного числа в олійних культурах

90,09

18,02

108,11

59.

Визначення засміченості зерна

41,75

8,35

50,10

60.

Визначення натури зерна

31,24

6,25

37,49

61.

Визначення маси 1000 зерен

31,82

6,36

38,19

62.

Визначення клейковини зерна

86,45

17,29

103,74

1.6. Якісні показники води

63.

Визначення каламутності води

8,14

1,63

9,77

64.

Визначення кольоровості води

9,03

1,81

10,84

65.

Визначення запаху при  200, 600 градусах.

23,57

4,71

28,29

66.

Визначення рН у воді

37,53

7,51

45,03

67.

 Визначення вмісту заліза (загального) у воді

54,72

10,94

65,66

68.

Визначення окислюваності перманганатної води

61,79

12,36

74,14

69.

Визначення  амміака і іонів аммонія у воді

36,22

7,24

43,46

70.

Визначення вмісту нітритів у воді

38,87

7,77

46,64

71.

Визначення вмісту нітратів у воді на нітратомірі

29,65

5,93

35,58

72.

Визначення твердості загальної води

28,55

5,71

34,26

73.

Визначення хлоридів у воді

31,15

6,23

37,38

74.

Визначення лужності води

25,28

5,06

30,33

75.

Визначення сухого залишку у воді

41,90

8,38

50,29

76.

Визначення кальцію у воді

31,74

6,35

38,09

77.

Визначення магнію у воді

12,34

2,47

14,81

78.

Визначення загального мікробного числа у воді

31,40

6,28

37,68

79.

Визначення загальних коліформ

193,79

38,76

232,54