Послуги сертифікованої вимірювальної лабораторії 

навчально-наукового центру екології 

та охорони навколишнього середовища

Житомирського національного агроекологічного університету

  

10008, м. Житомир, 
Старий бульвар, 7

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Завідувач вимірювальної лабораторії

кандидат сільськогосподарських наук

Матвійчук Наталія Григорівна

Тел: ( 096) 373-96-48 

свідоцтво   

 

 

Вимірювальна лабораторія ЖНАЕУ створена в 2019 році і атестована на право проведення вимірювань за такими показниками:
- агрохімічні та агрофізичні показники грунту;
 
- якісні показники органічних, мінеральних добрив та хімічних меліорантів;
 
- дослідження якості рослин, сільськогосподарської продукції та кормів;
 
- якісні показники води;
 
- вміст важких металів в обєктах навколишнього середовища.

 

 

 

 

 

 

Спеціалістами вимірювальної лабораторії навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища ЖНАЕУ проводяться визначення показників, що характеризують стан ґрунтового поглинаючого комплексу: форми кислотності, сума ввібраних основ, вміст гумусу, форми лужногідролізованого азоту, фосфору, калію, вміст сірки, кальцію, магнію та важких металів.

Під час роботи лабораторія використовує спектрометричні, потенціометричні, титрометричні, гравіметричні вимірювання, полуменеву спектрофотометрію, атомно-абсорбційний метод, що дозволяють здійснювати визначення широкого спектру показників, які характеризують родючість ґрунту.

 

 

 

 20191001 14243720200130 112123

                        

 

 

 Послідовна схема відбору проб ґрунту здійснюється згідно ДСТУ ISO 10381-2:20004 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 2. Настанови з методів відбирання проб.

Вимірювальною лабораторією проводиться вимірювання мінеральних добрив за основними показниками якості та їх відповідність характеристикам зазначеним у технічних умовах на продукцію та сертифікатах якості. 

Органічні добрива, що вносяться на полях господарства, поживні рештки та солома, які залишаються на полі після збору культури є джерелом органічної речовини та великої кількості макро- та мікроелементів. 

Визначення вмісту в органічних добривах та соломі азоту, фосфору, калію, кальцію, зольності, кислотності, вологості дозволяє раціоналізувати систему удобрення сільськогосподарських культур.

 

 

20190521 15325420190524 102057

 

 

Важливим аспектом аналітичного супроводу сільськогосподарського виробництва в господарстві є вхідний та вихідний контроль якості рослинницької продукції.

Лабораторія проводить хімічні та фізико-хімічні дослідження якості сировини рослинного походження (кормів, біомаси та ін.). Фізико-хімічні вимірювання якості рослинницької продукції на проміжних етапах технологій вирощування використовуються для оцінки ефективності агротехнічних операцій.

 

 

 

20190624 14210020190706 093048

 

 

Якість води – поєднання хімічного і біологічного складу та фізичних властивостей, яке зумовлює її придатність для певних видів використання. Вимірювальна лабораторія оснащена сучасним обладнанням, що дозволяє проводити дослідження якісних показників води різними аналітичними, хімічними та бактеріологічними методами.

 

 

20190704 19080920190624 151356

 

 

За результатами вимірювань оформляється протокол вимірювань, що підписується виконавцем і засвідчується печаткою університету. Також, за бажанням замовника, надаються рекомендації з розрахунком кількості мінеральних та органічних добрив для запланованого урожаю.

Розцінки на платні послуги, що надаються вимірювальною

лабораторією  навчально-наукового центру екології та

охорони навколишнього середовища ЖНАЕУ

№ з/п

Види робіт

Вартість одиниці без ПДВ, грн.

Податок на додану вартість, грн. 

Вартість одиниці з ПДВ, грн.

1.1. Агрохімічні та агрофізичні показники грунту

1.

Визначення вологості грунту

42,74

8,55

51,29

2.

Визначення вмісту рН в грунті

48,84

9,77

58,61

3.

Визначення вмісту гідролітичної кислотності в грунті

52,92

10,58

63,51

4.

Визначення суми ввібраних основ у грунті

50,33

10,07

60,39

5.

Визначення вмісту гумусу в грунті

55,04

11,01

66,05

6.

Визначення вмісту лужногідролізованого азоту в грунті

63,07

12,61

75,68

7.

Визначення вмісту рухомого фосфору в грунті

48,57

9,71

58,28

8.

Визначення вмісту калію в грунті

47,36

9,47

56,83

9.

Визначення вмісту кальцію в грунті

53,38

10,68

64,05

10

Визначення вмісту магнію в грунті

59,17

11,83

71,01

11.

Визначення вмісту сірки в грунті

58,88

11,78

70,65

12.

Визначення вмісту кадмія в грунті 

78,70

15,74

94,44

13.

Визначення вмісту свинцю в грунті 

78,70

15,74

94,44

14.

Визначення вмісту хрому в грунті 

78,70

15,74

94,44

15.

Визначення вмісту марганцю в грунті 

78,70

15,74

94,44

16.

Визначення вмісту цинку в грунті 

78,70

15,74

94,44

17.

Визначення вмісту міді в грунті 

78,70

15,74

94,44

18.

Визначення вмісту кобальту в грунті 

78,70

15,74

94,44

19.

Визначення вмісту ртуті в грунті 

117,36

23,47

140,83

1.2. Дослідження якості рослин, сільськогосподарської продукції та кормів

20.

Визначення   вологи в рослинній продукції

52,48

10,50

62,98

21.

Визначення сирої золи в рослинних зразках

69,92

13,98

83,90

22.

Визначення золи+кальцію в рослинних зразках

120,04

24,01

144,05

23.

Визначення загального азоту, протеїну (білку) в рослинних зразках

48,61

9,72

58,33

24.

Визначення нітратів у рослинницькій продукції

48,61

9,72

58,33

25.

Визначення фосфору в рослинних зразках

69,80

13,96

83,76

26.

Визначення калію в рослинних зразках

71,56

14,31

85,87

27.

Визначення кальцію в рослинних зразках 

73,19

14,64

87,83

28.

Визначення вмісту жиру в рослинних зразках

123,79

24,76

148,55

29.

Визначення кислотного числа в олійних культурах 

92,18

18,44

110,61

30.

Визначення клітковини в рослинних зразках 

81,92

16,38

98,31

31.

Визначення клейковини в рослинній продукції

87,97

17,59

105,57

32.

Визначення натури зерна

34,08

6,82

40,89

33.

Визначення засміченості 

42,33

8,47

50,79

34.

Визначення маси 1000 зерен

32,44

6,49

38,93

35.

Визначення кадмія в рослинних зразках (у т.ч. овочі, фрукти)

100,40

20,08

120,48

36.

Визначення свинцю в рослинних зразках (у т.ч. овочі, фрукти)

100,40

20,08

120,48

37.

Визначення хрому в рослинних зразках (у т.ч. овочі, фрукти)

100,40

20,08

120,48

38.

Визначення марганцю в рослинних зразках (у т.ч. овочі, фрукти)

100,40

20,08

120,48

39.

Визначення цинку в рослинних зразках (у т.ч. овочі, фрукти)

100,40

20,08

120,48

40.

Визначення міді в рослинних зразках (у т.ч. овочі, фрукти)

100,40

20,08

120,48

41.

Визначення кобальту в рослинних зразках (у т.ч. овочі, фрукти)

100,40

20,08

120,48

42.

Визначення ртуті в рослинних зразках (у т.ч. овочі, фрукти)

124,74

24,95

149,69

1.3. Якісні показники мінеральних добрив

43.

Визначення  вологості в  мінеральних добривах

79,21

15,84

95,05

44.

Визначення аміачного азоту у мінеральних добривах хлораміновим методом

149,11

29,82

178,93

45.

Визначення аміачного азоту формальдегідним методом

137,47

27,49

164,96

46.

Визначення аміачного азоту з реактивом Несслера в мінеральних добривах

166,43

33,29

199,71

47.

Визначення фосфору загального у мінеральних добривах

152,13

30,43

182,55

48.

Визначення калію в мінеральних добривах

165,39

33,08

198,46

49.

Визначення оксиду кальцію у мін добривах

179,24

35,85

215,09

50.

Визначення оксиду магнію у мін добривах

186,80

37,36

224,16

51.

Визначення сірки в мінеральних добривах

176,35

35,27

211,62

52.

Визначення якісних показників аміачної селітри 

280,23

56,05

336,28

53.

Визначення якісних показників у карбаміді

325,77

65,15

390,92

54.

Визначення якісних показників комплексної аміачної суміші (КАС)

453,60

90,72

544,33

55.

Визначення якісних показників у аміачній воді

245,77

49,15

294,92

56.

Визначення якісних показників сульфату амонію

259,99

52,00

311,99

57.

Визначення якісних показників суперфосфату гранульованого

303,11

60,62

363,73

58.

Визначення якісних показників амофосу 

365,39

73,08

438,46

59.

Визначення якісних показників у діамофосці

446,59

89,32

535,91

60.

Визначення якісних показників нітроамофоски 

493,49

98,70

592,19

61.

Визначення якісних показників калію хлористого 

267,40

53,48

320,88

62.

Визначення якісних показників калійної солі 

257,31

51,46

308,77

63.

Визначення якісних показників нітрофоски 

466,87

93,37

560,25

64.

Визначення якісних показників нітрофосу 

423,98

84,80

508,78

1.4. Якісні показники органічних добрив у т.ч. торфу

65.

Визначення вологості в органічних добривах 

95,25

19,05

114,30

66.

Визначення золи в органічних добривах

115,65

23,13

138,78

67.

Визначення кальцію в органічних добривах

108,57

21,71

130,29

68.

Визначення золи + кальцію в органічних добривах

185,82

37,16

222,98

69.

Визначення кислотності  в органічних добривах 

88,47

17,69

106,16

70.

Визначення загального азоту в органічних добривах 

177,75

35,55

213,30

71.

Визначення загального фосфору в органічних добривах 

184,09

36,82

220,91

72.

Визначення загального калію в органічних добривах

191,80

38,36

230,15

1.5. Якісні показники хімічних меліорантів

73.

Визначення загального азоту в хіммеліорантах 

153,33

30,67

184,00

74.

Визначення фосфору загального  в хіммеліорантах

154,02

30,80

184,83

75.

Визначення калію загального  в хіммеліорантах

159,73

31,95

191,67

76.

Визначення сірки  в хіммеліорантах

168,75

33,75

202,50

77.

Визначення карбонату кальцію у вапнякових матеріалах

216,27

43,25

259,52

78.

Визначення карбонату магнію у вапнякових матеріалах

216,03

43,21

259,24

79.

Визначення суми кальцію і магнію у хіммеліорантах 

216,39

43,28

259,67

1.6. Якісні показники води

80.

Визначення каламутності води

9,98

2,00

11,98

81.

Визначення кольоровості води

9,98

2,00

11,98

82.

Визначення запаху при  200, 600 градусах.

24,45

4,89

29,34

83.

Визначення рН у воді

38,49

7,70

46,19

84.

Визначення вмісту заліза (загального) у воді 

55,44

11,09

66,53

85.

Визначення окислюваності перманганатної води

62,89

12,58

75,47

86.

Визначення  амміака і іонів аммонія у воді

37,35

7,47

44,82

87.

Визначення вмісту нітритів у воді

39,30

7,86

47,16

88.

Визначення вмісту нітратів у воді на нітратомірі

30,98

6,20

37,18

89.

Визначення твердості загальної води

29,78

5,96

35,74

90.

Визначення залишкового хлору у воді

34,75

6,95

41,70

91.

Визначення хлоридів у воді

32,13

6,43

38,56

92.

Визначення лужності води

26,47

5,29

31,77

93.

Визначення поліфосфатів у воді

64,10

12,82

76,93

94.

Визначення фторидів у воді

64,95

12,99

77,94

95.

Визначення сульфатів у воді

66,05

13,21

79,26

96.

Визначення розчиненного кисню у воді

38,14

7,63

45,77

97.

Визначення сухого залишку у воді

42,31

8,46

50,77

98.

Визначення кальцію у воді

32,78

6,56

39,34

99.

Визначення магнію у воді

14,09

2,82

16,91

100.

Визначення загального мікробного числа у воді

32,28

6,46

38,73

101.

Визначення загальних коліформ  E.Coli у воді

195,07

39,01

234,08

102.

Визначення вмісту кадмія у воді

60,09

12,02

72,11

103.

Визначення вмісту свинцю у воді 

60,09

12,02

72,11

104.

Визначення вмісту хрому у воді 

60,09

12,02

72,11

105.

Визначення вмісту марганцю у воді 

60,09

12,02

72,11

106.

Визначення вмісту цинку у воді 

60,09

12,02

72,11

107.

Визначення вмісту міді у воді 

60,09

12,02

72,11

108.

Визначення вмісту кобальту у воді 

60,09

12,02

72,11

109.

Визначення вмісту ртуті у воді 

84,90

16,98

101,87